Skolan


Välkommen till en modern och trygg trafikskola. Vi har huvuddelen av vår verksamhet i Jakobstad, men vi ordnar även teorikurser i Nykarleby.

Teoriundervisning
För att ge dig en så modern inlärningsmiljö som möjligt strävar vi  till att alltid använda de nyaste läromedlen i undervisningen samt den senaste simulatortekniken. Detta gör undervisningen  både intressant och mångsidig.

Praktisk undervisning
Körövningarna framskrider i individuell takt. Våra yrkeskunniga och uppmuntrande körlärare ger dig praktiska råd som är till nytta för dig även efter att du fått körkort.