Skolan


Välkommen till en modern och trygg trafikskola. Vi har huvuddelen av vår verksamhet i Jakobstad, men vi ordnar även teorikurser i Nykarleby.

Teoriundervisning
För att ge dig en så modern inlärningsmiljö som möjligt strävar vi  till att alltid använda de nyaste läromedlen i undervisningen samt den senaste simulatortekniken. Detta gör undervisningen  både intressant och mångsidig.

Praktisk undervisning
Körövningarna framskrider i individuell takt. Våra yrkeskunniga och uppmuntrande körlärare ger dig praktiska råd som är till nytta för dig även efter att du fått körkort. För att göra körutbildningen så givande som möjligt gör vi körningar också i främmande trafikmiljöer. Utflykter till Karleby och Vasa ingår i vårt program.